Open menu

Tuinbranche Verzekeringsdienst

Wij helpen u graag!
Vragen of meer informatie? Bel 010 - 288 49 66

Inventaris en goederen

Waarom een goederen- en inventarisverzekering?

Naast schade aan het pand, kan ook schade ontstaan aan de goederen en inventaris die in het gebouw aanwezig zijn. De schade aan inventaris kan ontstaan door onder andere brand, ontploffing, inbraak of vandalisme. Maar ook door bijvoorbeeld verhuizing (binnen Nederland) of beroving.

Een goederen- en inventarisverzekering is vergelijkbaar met de inboedelverzekering voor particulieren. Alleen betreft het hier de inboedel/inventaris van een bedrijf. Tevens kunnen eventueel aanwezige (opgeslagen) voorraden van goederen worden verzekerd.

Het is belangrijk stil te staan bij een aantal belangrijke zaken.

  • Wat is de waarde van mijn inventaris en goederen?
  • Voldoet de beveiliging van mijn winkel aan de gestelde eisen?
  • Zijn er voldoende preventieve maatregelen getroffen?

Wij helpen u graag om antwoord te geven op deze vragen!